225-2020

כלי לקרח עם מכסה, פנים זכוכית תוצ "English Silver", ארה"ב

Lidded vessel for ice, glass lining, by “English Silver”, USA

Start Price: $40


כלי לקרח עם מכסה, פנים זכוכית
כלי לקרח עם מכסה, פנים זכוכית
כלי לקרח עם מכסה, פנים זכוכית
כלי לקרח עם מכסה, פנים זכוכית
כלי לקרח עם מכסה, פנים זכוכית