225-2023

קנקן קפה מצופה כסף, תוצ WMF

Silver plated coffeepot by WMF

Start Price: $60 Sold for: $60


קנקן קפה מצופה כסף, תוצ WMF
קנקן קפה מצופה כסף, תוצ WMF
קנקן קפה מצופה כסף, תוצ WMF
קנקן קפה מצופה כסף, תוצ WMF
קנקן קפה מצופה כסף, תוצ WMF