225-2024

שנים עשר משענות סכינים מצופות כסף, צרפת

Twelve silver plated knife rests, France

Start Price: $40


שנים עשר משענות סכינים
שנים עשר משענות סכינים
שנים עשר משענות סכינים
שנים עשר משענות סכינים
שנים עשר משענות סכינים