225-2027

ששה עשר מחזיקי סכינים תוצ Christofle, מצופים כסף

Sixteen silver plated knife holders, by Christofle

Start Price: $80 Sold for: $80


ששה עשר מחזיקי סכינים
ששה עשר מחזיקי סכינים
ששה עשר מחזיקי סכינים
ששה עשר מחזיקי סכינים
ששה עשר מחזיקי סכינים