225-2031

מגש מצופה כסף תוצ Christofle צרפת

Silver plated tray by Christofle, France

Start Price: $120 Sold for: $160


מגש מצופה כסף תוצ Christofle
מגש מצופה כסף תוצ Christofle
מגש מצופה כסף תוצ Christofle
מגש מצופה כסף תוצ Christofle
מגש מצופה כסף תוצ Christofle