225-2032

מלחיה מצופה כסף, עם פנים קעריות זכוכית

Silver plated saltcellar with small glass bowls inside

Start Price: $40 Sold for: $45


מלחיה מצופה כסף, עם פנים
מלחיה מצופה כסף, עם פנים
מלחיה מצופה כסף, עם פנים
מלחיה מצופה כסף, עם פנים
מלחיה מצופה כסף, עם פנים