225-2033

פמוט קנדלברה מצופה כסף שני חלקים, קנדלברה מתלבש על פמוט, מרכז אירופה , המאה ה19

Silver plated candelabra, two parts, candelabra fits on candlestick, central Europe, 19th c

Start Price: $120


פמוט קנדלברה מצופה כסף
פמוט קנדלברה מצופה כסף
פמוט קנדלברה מצופה כסף
פמוט קנדלברה מצופה כסף
פמוט קנדלברה מצופה כסף