225-2040

פותחן בקבוקים תוצ Christofle צרפת, עם מפת האיטי, באריזה מקורית

Bottle opener by Christofle, France, with map of Haiti, in original box,

Start Price: $25


פותחן בקבוקים תוצ Christofle
פותחן בקבוקים תוצ Christofle
פותחן בקבוקים תוצ Christofle
פותחן בקבוקים תוצ Christofle
פותחן בקבוקים תוצ Christofle