225-2041

בובה מכנית, תינוק זוחל בתלבושת ארנבת, טעון תיקון

Mechanical doll, crawling baby dressed as a bunny, in need of repair

Start Price: $25


בובה מכנית, תינוק זוחל בתלבושת
בובה מכנית, תינוק זוחל בתלבושת
בובה מכנית, תינוק זוחל בתלבושת
בובה מכנית, תינוק זוחל בתלבושת
בובה מכנית, תינוק זוחל בתלבושת