225-2042

מיקרומטר תוצ Tulsar, ארה"ב מידות שונות, בקופסה מקורית

Micrometer by Tulsar, USA, various sizes in original case

Start Price: $40


מיקרומטר תוצ Tulsar, ארה
מיקרומטר תוצ Tulsar, ארה
מיקרומטר תוצ Tulsar, ארה
מיקרומטר תוצ Tulsar, ארה
מיקרומטר תוצ Tulsar, ארה