225-2048

מצלמה תוצ Leica, גרמניה Olympia-Berlin 1936, מס 10627 מצלמה טעונת שיפוץ

Leica camera, Germany, Olympia-Berlin 1936, no’ 10627

Start Price: $100 Sold for: $1000


מצלמה תוצ Leica, גרמניה
מצלמה תוצ Leica, גרמניה
מצלמה תוצ Leica, גרמניה
מצלמה תוצ Leica, גרמניה
מצלמה תוצ Leica, גרמניה