225-2050

תיק "שכל", עם תעודות ומסמכים של חייל וטייס בריטי, מלחמת העולם השניה

Satchel with documents of a British soldier and pilot, WWII

Start Price: $120


תיק
תיק
תיק
תיק
תיק