225-2057

שעון מדף אנגלי, מנגנון מטוטלת בקופסה עם פיגורת שפלטר, "ריכרד לב הארי"

English shelf clock, pendulum mechanism, case with spelter figurine of Richard Lionheart

Start Price: $500 Sold for: $500


שעון מדף אנגלי, מנגנון מטוטלת
שעון מדף אנגלי, מנגנון מטוטלת
שעון מדף אנגלי, מנגנון מטוטלת
שעון מדף אנגלי, מנגנון מטוטלת
שעון מדף אנגלי, מנגנון מטוטלת