225-2063

מנורה עומדת, עץ וברונזה, סגנון המאה ה18

Standing lamp, wood and bronze, 18th c style

Start Price: $150


מנורה עומדת, עץ וברונזה,
מנורה עומדת, עץ וברונזה,
מנורה עומדת, עץ וברונזה,
מנורה עומדת, עץ וברונזה,
מנורה עומדת, עץ וברונזה,