225-2065

אצטבה קטנה על גלגלים, תקופה אדוארדית, אנגליה

Small shelf on wheels, Edwardian period, England

Start Price: $80


אצטבה קטנה על גלגלים,
אצטבה קטנה על גלגלים,
אצטבה קטנה על גלגלים,
אצטבה קטנה על גלגלים,
אצטבה קטנה על גלגלים,