225-2068

כסא צרפתי, עץ עם ריפוד עור על המשענת והמושב

French chair, wood with leather upholstery on the seat and back

Start Price: $90 Sold for: $90


כסא צרפתי, עץ עם ריפוד עור
כסא צרפתי, עץ עם ריפוד עור
כסא צרפתי, עץ עם ריפוד עור
כסא צרפתי, עץ עם ריפוד עור
כסא צרפתי, עץ עם ריפוד עור