225-2072

שולחנית צד סגנון קוין אן, עם עבודת גילוף עץ

Queen Ann style side table, wood carving work

Start Price: $90 Sold for: $130


שולחנית צד סגנון קוין אן,
שולחנית צד סגנון קוין אן,
שולחנית צד סגנון קוין אן,
שולחנית צד סגנון קוין אן,
שולחנית צד סגנון קוין אן,