225-2077

לוט כלי כסף: שלושה גביעי קידוש ארבע כוסיות וצלוחית הבדלה

Lot of silverware: three Kiddush cups, four small cups and a Havdalah saucer

Start Price: $100 Sold for: $130


לוט כלי כסף: שלושה גביעי קידוש
לוט כלי כסף: שלושה גביעי קידוש
לוט כלי כסף: שלושה גביעי קידוש
לוט כלי כסף: שלושה גביעי קידוש
לוט כלי כסף: שלושה גביעי קידוש