225-2078

מצקת רוטב קטנה, כסף, אוסטריה, תחילת המאה ה20

Small silver gravy ladle, Austria, early 20th c

Start Price: $40


מצקת רוטב קטנה, כסף,
מצקת רוטב קטנה, כסף,
מצקת רוטב קטנה, כסף,
מצקת רוטב קטנה, כסף,
מצקת רוטב קטנה, כסף,