225-2082

קופסת טבק, כסף, עם אינליי וניילו פגמים רבים

Silver tobacco box, inlayed and niello, multiple damages

Start Price: $40 Sold for: $80


קופסת טבק, כסף, עם אינליי וניילו
קופסת טבק, כסף, עם אינליי וניילו
קופסת טבק, כסף, עם אינליי וניילו
קופסת טבק, כסף, עם אינליי וניילו
קופסת טבק, כסף, עם אינליי וניילו