225-2083

קופסת טבק, כסף עם אמייל כחול אוסטריה, שנות ה20 (פגמים)

Tobacco box, silver with blue enamel, Austria, 1920’s (damages)

Start Price: $120 Sold for: $170


קופסת טבק, כסף עם אמייל כחול
קופסת טבק, כסף עם אמייל כחול
קופסת טבק, כסף עם אמייל כחול
קופסת טבק, כסף עם אמייל כחול
קופסת טבק, כסף עם אמייל כחול