225-2084

שלוש כפיות כסף עם אמייל ערים בגרמניה, סוף המאה ה19: Muenchen, Bad Flinsberg, Brockau

Three silver teaspoons with enamel, cities in Germany, late 19th c, Muenchen, Bad Flinsberg, Brockau

Start Price: $50 Sold for: $70


שלוש כפיות כסף עם אמייל
שלוש כפיות כסף עם אמייל
שלוש כפיות כסף עם אמייל
שלוש כפיות כסף עם אמייל
שלוש כפיות כסף עם אמייל