225-2087

קערת כסף 835, גרמניה, סוף המאה ה19

Silver 835 bowl, Germany, late 19th c

Start Price: $190


קערת כסף 835, גרמניה,
קערת כסף 835, גרמניה,
קערת כסף 835, גרמניה,
קערת כסף 835, גרמניה,
קערת כסף 835, גרמניה,