225-2091

כוס בירה עשויה כסף תוצ Carrs שפילד, אנגליה

Silver beer mug, by Carrs, Sheffield, England

Start Price: $240 Sold for: $240


כוס בירה עשויה כסף תוצ Carrs
כוס בירה עשויה כסף תוצ Carrs
כוס בירה עשויה כסף תוצ Carrs
כוס בירה עשויה כסף תוצ Carrs
כוס בירה עשויה כסף תוצ Carrs