225-2092

מאפרה עשויה מאצעדה, כסף מצרים

Ashtray made from a silver bracelet, Egypt

Start Price: $60


מאפרה עשויה מאצעדה, כסף
מאפרה עשויה מאצעדה, כסף
מאפרה עשויה מאצעדה, כסף
מאפרה עשויה מאצעדה, כסף
מאפרה עשויה מאצעדה, כסף