225-2094

שש כפיות, כסף 800, גרמניה

Six silver 800 teaspoons, Germany

Start Price: $60 Sold for: $75


שש כפיות, כסף 800, גרמניה
שש כפיות, כסף 800, גרמניה
שש כפיות, כסף 800, גרמניה
שש כפיות, כסף 800, גרמניה
שש כפיות, כסף 800, גרמניה