225-2099

קערת כסף 800, איטליה, ידית וארבע רגליות מעוטרים

Silver 800 bowl, Italy, decorated handle and four legs

Start Price: $750


קערת כסף 800, איטליה,
קערת כסף 800, איטליה,
קערת כסף 800, איטליה,
קערת כסף 800, איטליה,
קערת כסף 800, איטליה,