225-2102

פומית לסיגריות, כסף פיליגרן עם חרוז ענבר, פגם מתוקן

Cigarette holder, silver filigree with amber bead, repaired damage

Start Price: $90 Sold for: $90


פומית לסיגריות, כסף פיליגרן
פומית לסיגריות, כסף פיליגרן
פומית לסיגריות, כסף פיליגרן
פומית לסיגריות, כסף פיליגרן
פומית לסיגריות, כסף פיליגרן