225-2105

קופסת סיגריות, פורצלן ומתכת תוצ Rosenthal, גרמניה, שנות ה20

Cigarette case, porcelain and metal, by Rosenthal, Germany, 1920’s

Start Price: $80 Sold for: $85


קופסת סיגריות, פורצלן ומתכת
קופסת סיגריות, פורצלן ומתכת
קופסת סיגריות, פורצלן ומתכת
קופסת סיגריות, פורצלן ומתכת
קופסת סיגריות, פורצלן ומתכת