225-2108

ספל מוקה עם תחתית, פורצלן עם ציור מראה האנדרטה של קובלנץ ליד הבודנזה

Porcelain mocha cup and saucer, with a drawing of the Koblenz monument near the Bodensee

Start Price: $40 Sold for: $40


ספל מוקה עם תחתית, פורצלן
ספל מוקה עם תחתית, פורצלן
ספל מוקה עם תחתית, פורצלן
ספל מוקה עם תחתית, פורצלן
ספל מוקה עם תחתית, פורצלן