225-2109

חלק מסרוויס קפה תוצ Herend הונגריה: קנקן חלב, ארבעה ספלים, שש תחתיות וצלוחית, ס"ה 12 חלקים

Part of a coffee service by Herend, Hungary: milk jar, four cups, six saucers and a small plate, total of 12 pieces

Start Price: $90


חלק מסרוויס קפה תוצ Herend
חלק מסרוויס קפה תוצ Herend
חלק מסרוויס קפה תוצ Herend
חלק מסרוויס קפה תוצ Herend
חלק מסרוויס קפה תוצ Herend