225-2111

זוג מחזיקי פרחים, פורצלן, כ"א צורת עגלה עם קרן שפע ומלאך קטן, המאה ה19 (פגמים)

Pair of porcelain flower holders, each cart shaped with a cornucopia and a small angel, 19th c (damages)

Start Price: $90


זוג מחזיקי פרחים, פורצלן,
זוג מחזיקי פרחים, פורצלן,
זוג מחזיקי פרחים, פורצלן,
זוג מחזיקי פרחים, פורצלן,
זוג מחזיקי פרחים, פורצלן,