225-2112

סלסלת פורצלן תוצ Herend הונגריה עם צביעת יד כתומה והזהבה

Small porcelain basket by Herend, Hungary, hand painted orange and gilding

Start Price: $40 Sold for: $55


סלסלת פורצלן תוצ Herend הונגריה
סלסלת פורצלן תוצ Herend הונגריה
סלסלת פורצלן תוצ Herend הונגריה
סלסלת פורצלן תוצ Herend הונגריה
סלסלת פורצלן תוצ Herend הונגריה