225-2122

שמן על בד, דומם עם תוכי סגנון הולנדי

Oil on canvas, still life with parrot, Dutch style

Start Price: $200 Sold for: $220


שמן על בד, דומם עם תוכי
שמן על בד, דומם עם תוכי
שמן על בד, דומם עם תוכי
שמן על בד, דומם עם תוכי
שמן על בד, דומם עם תוכי