225-2124

שמן על בד, דומם, פרחים

Oil on canvas, still life, flowers

Start Price: $120


שמן על בד, דומם, פרחים
שמן על בד, דומם, פרחים
שמן על בד, דומם, פרחים
שמן על בד, דומם, פרחים
שמן על בד, דומם, פרחים