225-2128

שמן על עץ, חוות סוסים תחילת המאה ה19, עם מסגרת של התקופה (פגמים)

Oil on wood, horse farm, early 19th c, periodic frame (damages)

Start Price: $200


שמן על עץ, חוות סוסים
שמן על עץ, חוות סוסים
שמן על עץ, חוות סוסים
שמן על עץ, חוות סוסים
שמן על עץ, חוות סוסים