225-2129

ציור שמן על עץ, דיוקן גברת המאה ה19

Oil painting on wood, portrait of a lady, 19th c

Start Price: $80 Sold for: $450


ציור שמן על עץ, דיוקן גברת
ציור שמן על עץ, דיוקן גברת
ציור שמן על עץ, דיוקן גברת
ציור שמן על עץ, דיוקן גברת
ציור שמן על עץ, דיוקן גברת