225-2132

שמן על בד, איש יושב,

Oil on canvas, seated man

Start Price: $180 Sold for: $180


שמן על בד, איש יושב,
שמן על בד, איש יושב,
שמן על בד, איש יושב,
שמן על בד, איש יושב,
שמן על בד, איש יושב,