225-2133

רישום עפרון, אנשים בפונדק סגנון הולנדי של המאה ה17

Pencil drawing, people at an inn, 17th c Dutch style

Start Price: $260


רישום עפרון, אנשים בפונדק
רישום עפרון, אנשים בפונדק
רישום עפרון, אנשים בפונדק
רישום עפרון, אנשים בפונדק
רישום עפרון, אנשים בפונדק