225-2137

שמן על מזוניט, בתים, חתום

Oil on masonite, houses, signed

Start Price: $200


שמן על מזוניט, בתים, חתום
שמן על מזוניט, בתים, חתום
שמן על מזוניט, בתים, חתום
שמן על מזוניט, בתים, חתום
שמן על מזוניט, בתים, חתום