225-2141

שמן על מזוניט, אם עם תינוק

Oil on Masonite, mother and baby

Start Price: $200


שמן על מזוניט, אם עם תינוק
שמן על מזוניט, אם עם תינוק
שמן על מזוניט, אם עם תינוק
שמן על מזוניט, אם עם תינוק
שמן על מזוניט, אם עם תינוק