225-2142

טוש עם עפרונות צבעוניים, "מפה" לא חתום, פגום מאד

Ink with crayons “Map”, not signed, severely damaged

Start Price: $100


טוש עם עפרונות צבעוניים,
טוש עם עפרונות צבעוניים,
טוש עם עפרונות צבעוניים,
טוש עם עפרונות צבעוניים,
טוש עם עפרונות צבעוניים,