225-2145

ליטוגרפיה, שחור-לבן, שתי נשים חתום AP

Black & white lithograph, two women, signed AP

Start Price: $25 Sold for: $65


ליטוגרפיה, שחור-לבן, שתי נשים
ליטוגרפיה, שחור-לבן, שתי נשים
ליטוגרפיה, שחור-לבן, שתי נשים
ליטוגרפיה, שחור-לבן, שתי נשים
ליטוגרפיה, שחור-לבן, שתי נשים