225-2146

ליטוגרפיה, שחור-לבן, קבצן בתערוכה חתום AP

Black & white lithograph, bagger at an exhibition, signed AP

Start Price: $25 Sold for: $65


ליטוגרפיה, שחור-לבן, קבצן בתערוכה
ליטוגרפיה, שחור-לבן, קבצן בתערוכה
ליטוגרפיה, שחור-לבן, קבצן בתערוכה
ליטוגרפיה, שחור-לבן, קבצן בתערוכה
ליטוגרפיה, שחור-לבן, קבצן בתערוכה