225-2150

שמן על בד, מופשט, חתום

Oil on canvas, abstract, signed

Start Price: $50 Sold for: $50


שמן על בד, מופשט, חתום
שמן על בד, מופשט, חתום
שמן על בד, מופשט, חתום
שמן על בד, מופשט, חתום
שמן על בד, מופשט, חתום