225-2151

כרזה ליטוגרפית של תערוכה בגלריה Maeght, Juin-Juillel, 1962

Lithograph poster for an exhibition of the Maeght gallery, Juin-Juillel, 1962

Start Price: $200


כרזה ליטוגרפית של תערוכה
כרזה ליטוגרפית של תערוכה
כרזה ליטוגרפית של תערוכה
כרזה ליטוגרפית של תערוכה
כרזה ליטוגרפית של תערוכה