225-2153

ליטוגרפיה, הבאת ארון מתים הדפסה פגומה כפולה, חתום בלוח

Lithograph, delivering a coffin, damaged double print, signed on plate

Start Price: $25


ליטוגרפיה, הבאת ארון מתים
ליטוגרפיה, הבאת ארון מתים
ליטוגרפיה, הבאת ארון מתים
ליטוגרפיה, הבאת ארון מתים
ליטוגרפיה, הבאת ארון מתים