225-2158

אקוורל, על גדות הסן, חתום

Aquarelle, on the banks of the Seine, signed

Start Price: $25 Sold for: $75


אקוורל, על גדות הסן, חתום
אקוורל, על גדות הסן, חתום
אקוורל, על גדות הסן, חתום
אקוורל, על גדות הסן, חתום
אקוורל, על גדות הסן, חתום