225-2162

מחרוזת קורלים טבעיים ואדומים

String of natural and red corals

Start Price: $40 Sold for: $40


מחרוזת קורלים טבעיים ואדומים
מחרוזת קורלים טבעיים ואדומים
מחרוזת קורלים טבעיים ואדומים
מחרוזת קורלים טבעיים ואדומים
מחרוזת קורלים טבעיים ואדומים