225-2164

מחרוזת חרוזים דמויי ענבר

String of amber like beads

Start Price: $40 Sold for: $40


מחרוזת חרוזים דמויי ענבר
מחרוזת חרוזים דמויי ענבר
מחרוזת חרוזים דמויי ענבר
מחרוזת חרוזים דמויי ענבר
מחרוזת חרוזים דמויי ענבר